Hukuk

Saýtymyza zyýarat eden her ulanyjy,
Aşakdaky şertler bilen tanyşdy diýip hasap edilýär.


1-) Bu saýtdaky ähli faýllar uly asman (cloud) ulgamyndan alynýar.

2-) Serwerimizde hiç bir faýl ýerleşdirilmeýär.

3-) Saýtymyzda ýerleşdirilen dürli malumatlary ulanmak, ulanyjynyň öz islegine görä we mejbury däldir.

4-)  Saýtymyzda Türkmenistan Döwletine  närazylyk ýa-da şek ýetirýän, territorial bütewiligini bölmäge gönükdirilen hiç hili maglumatlar ýokdur.

5-) Saýtymyz dürli ýaş toparlary üçin döredilendir.
     Içinde Ulylar üçin (Pornografik häsiýetli), Ogurlanan we Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksine garşy maglumatlar  ýokdur.

6-) Saýtymyzdaky maglumatlara edilen tankytlara, diňe tankydy ýazan kişi jogapkärdir.  
     Bu sebäpli saýtymyz jogapkärçilik çekmeýär. Ýaramaz tankyt ýazylmagy anyklanan wagty, saýtyň ýolbaşçylary tarapyndan aýryljakdyr. 
     Ýaramaz tankytlaryň ýazylmasy dowam edilen ýagdaýynda, hasap aýryljakdyr.

Hormatlamak bilen, 
Aydymlar.com saýtynyň Adminlary


Любой посетитель нашего сайта считается прочитавшим следующие условия:


1-) Все файлы на этом сайте скачиваются с облачных систем (cloud). 

2-) На нашем сервере не находятся какие-либо файлы.

3-) Использование любого контента на нашем сайте по желанию пользователя и не является обязательным.

4-)  На сайте не содержаться материалы, направленные на унижение или разделение территориальной целостности Туркменского Государства. 

5-) Наш сайт предназначен для всех возрастных групп.
     Контент не содержит Взрослые (Порнографического характера), Краденые материалы или материалы противоречащие Уголовному Кодексу Туркменистана.

6-) За комментарии к контенту на сайте, ответственность несет только тот, кто написал комментарии. Поэтому, наш веб-сайт не несет ответственность.     
      Неуместные комментарий, сразу будут удалены администраторами сайта.  В случае продолжении неуместных комментариев, членство на сайте будет отменено.

С уважением,
Администрация сайта Aydymlar.com


 

Sitemizi ziyaret eden herkes,
Aşağıdaki koşulları okumuş olarak kabul edilir.


1-) Bu sitedeki tüm dosyalar büyük cloud sistemlerden alınmaktadır.

2-) Sunucumuzda kesinlikle herhangi bir dosya barındırılmamaktadır.

3-) Sitemizdeki her türlü içeriği kullanmak, kullanıcının iradesinde olup, zorunlu değildir.

4-) Sitemizde, Türkmenistan Devletini küçümseyecek,aşağılayacak ve toprak bütünlüğünü bölmeye yönelik olan herhangi bir materyal bulunmamaktadır.

5-) Sitemiz her yaş grubuna hitâben kurulmuştur.
     İçeriğimizde Adult(Pornografik),Warez ve Türkmen Cezâ Kanununa aykırı içerikler bulunmamaktadır.

6-) Sitemizde materyallere yapılan yorumların sorumlusu,yorumu yapan kişilerdir.
     Bu nedenle sitemiz sorumlu tutulamaz. Uygunsuz yorum görüldüğü taktirde,site yöneticilerince derhâl silinecektir… Uygunsuz yorumların devamı halinde üyelik iptal edilecektir.

Saygılarımızla
Aydymlar.com Yönetimi